ZOBACZ W SKLEPIE

Środki ochrony oczu i twarzy do zastosowań zawodowych powinny być stosowane kiedy występują następujące zagrożenia:

-uderzenie,
-promieniowanie optyczne,
-pyły i gazy.
-krople i rozbryzgi cieczy,
-stopione metale i gorące ciała stałe,
-łuk elektryczny

Rozróżniamy następujące kategorie środków ochrony wzroku i twarzy:

Okulary ochronne
Ochrona głowy i twarzy
Osłony spawalnicze

Hełmy ochronne i osłona twarzy

3M oferuje szeroką gamę produktów chroniących głowę marki Peltor. Hełm G3000 został zaprojektowany we współpracy z pracownikami leśnictwa i przemysłu. Przeznaczony jest do pracy w trudnym środowisku stawiającym duże wymagania pod względem ochrony, wentylacji i nieograniczonego pola widzenia. Hełm posiada czujnik sygnalizujący konieczność jego wymiany.

helmg3000.jpg

Katalog 3M Ochrona głowy i twarzy

Więcej informacji:
Olgierd Buchbach -Doradca techniczno-handlowy
tel.: + 48 693 303 481
olgierd@konport.pl